Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Danh sch mạng
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
DTH   0919.912.007  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
DTH   0944.882.012  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Mộc
Điểm 10/10
10.000.000
DTH   0918.939.291  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
10.000.000
DTH   0917.586.969  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
DTH   0917.698.866  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
DTH   0918.131.919  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
10.000.000
DTH   0917.918.866  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
HNA   0918297779  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Thổ
Điểm 10/10
10.000.000
CBD   0914621777  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
CBD   0916730555  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
D36   0948 240 666  VinaPhone  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
10.000.000
D36   0945 274 666  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
D36   0943 514 666  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
D36   0942 610.666  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
D36   0949 614 666  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
DCM   0945.07.0909  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
NTL   0917.83.8866  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
10.000.000
SSH   0944442015  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
SSH   091.12345.25  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
TTB   0916 235 333  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
TTB   0948 379 333  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
10.000.000
TTB   0911 08 1992  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
TTB   0912 01 1994  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
TTB   0941 88 1990  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
10.000.000
TTB   0911 03 1995  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
TTB   0911 05 1996  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
TTB   0941 96 1996  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
TTB   09 1985 2011  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
TTB   0911 05 1998  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
10.000.000
TTB   0911 08 1994  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
10.000.000
TTB   0911 07 1996  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
HCM   0918.55.1996  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
CHC   0949.45678.5  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 10.000.000
DTH   0916.34.8866  VinaPhone  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
9.800.000
DTH   0919.834.078  VinaPhone  Sim Thần Tài N&N Mệnh Thủy
Điểm 10/10
9.800.000
DTH   0916.34.88.66  VinaPhone  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
9.800.000
DTH   0916.348.866  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
9.800.000
DTH   0919.834.078  VinaPhone  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Thủy
Điểm 10/10
9.800.000
DTH   0916.348.866  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
9.800.000
DTH   0919.834.078  VinaPhone  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Thủy
Điểm 10/10
9.800.000
TTV   0913.58.0909  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Hỏa
Điểm 9/10
9.660.000
TTV   0911.2222.09  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.660.000
DTH   0916.27.8866  VinaPhone  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0916.27.88.66  VinaPhone  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 9.500.000
DTH   091.6666.158  VinaPhone  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 9.500.000
DTH   091.6666.277  VinaPhone  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 9.500.000
DTH   091.6666.367  VinaPhone  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0913.66.9229  VinaPhone  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0916.95.5995  VinaPhone  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0916.66.63.67  VinaPhone  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0915.856.866  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
9.500.000
DTH   0913.669.229  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0916.278.866  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0916.666.158  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0916.666.277  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0916.666.367  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0916.955.995  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0915.856.866  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
9.500.000
DTH   0913.669.229  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0916.278.866  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0916.666.158  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0916.666.277  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0916.666.367  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.500.000
DTH   0916.955.995  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.500.000
D36   0944 740 666  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.500.000
D36   0949 452 666  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.500.000
SLD   0911.979.368  VinaPhone  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 9.100.000
SLD   0911.48.8866  VinaPhone  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
9.100.000
SLD   0913.333.992  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.100.000
SPG   0947.60.4567  VinaPhone  Sim Số Tiến Chưa phân loại 9.000.000
SPG   0947.604.567  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 9.000.000
CMS   0943.551.777  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 9.000.000
KHN   0919.892.010  VinaPhone  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Kim
Điểm 10/10
9.000.000
KHN   0919.862.010  VinaPhone  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 9.000.000
SLD   0916.901.777  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 9.000.000
SLD   0917.07.8868  VinaPhone  Sim Lộc Phát Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
9.000.000
SLD   0911.96.3579  VinaPhone  Sim Thần Tài Chưa phân loại 9.000.000
SLD   0911.63.3579  VinaPhone  Sim Thần Tài Chưa phân loại 9.000.000
SLD   0914.398.679  VinaPhone  Sim Thần Tài Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
9.000.000
SLD   0918.90.3579  VinaPhone  Sim Thần Tài Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
9.000.000
SLD   0942.99.8879  VinaPhone  Sim Thần Tài Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
9.000.000
SLD   0914.477.747  VinaPhone  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 9.000.000
DTH   0915.364.364  VinaPhone  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 9.000.000
DTH   0948.673.673  VinaPhone  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 9.000.000
DTH   0918.948.968  VinaPhone  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
9.000.000
DTH   0949.43.8686  VinaPhone  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 9.000.000
DTH   0949.74.6688  VinaPhone  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 9.000.000
DTH   0916.438.538  VinaPhone  Sim Thần Tài Chưa phân loại 9.000.000
DTH   0916.398.639  VinaPhone  Sim Thần Tài Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
9.000.000
DTH   0944.33.3579  VinaPhone  Sim Thần Tài Chưa phân loại 9.000.000
DTH   0919.86.1975  VinaPhone  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 9.000.000
DTH   0944.33.3579  VinaPhone  Sim Số Tiến Chưa phân loại 9.000.000
DTH   0916.42.4949  VinaPhone  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 9.000.000
DTH   0949.43.8686  VinaPhone  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 9.000.000
DTH   0944.33.99.77  VinaPhone  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 9.000.000
DTH   0948.66.22.99  VinaPhone  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 9.000.000
DTH   0948.66.44.99  VinaPhone  Sim Lặp Kép Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
9.000.000
DTH   0949.74.66.88  VinaPhone  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 9.000.000
DTH   0949.8888.44  VinaPhone  Sim Lặp Kép Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
9.000.000
DTH   0944.333.579  VinaPhone  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 9.000.000
Page :   Trang đầu     Trang trước   … 2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0812.29.29.29
TP.HCM
0835.81.81.81
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0977778389 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 12,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0982.850.850 | 18,5 tr

0962.830.830 | 15,1 tr

09 68888660 |6,8 tr

0949 55 88 59 | 1,2 tr

0888 088685 | 1,6 tr

091441 1618 | 1,2 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp 02/09
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0962.830.830  | 13.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp Mạng KIM
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0968 888 660 | 6,8 triệu
Sim hợp mệnh Thổ
Xem Phong Thủy10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0982.850.850  | 18.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 177,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
097777 8389  | 12,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 345689 | 4,5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 847.247 sim

Đang online: 6 khách

Hôm nay :1637 Lượt truy cập

Tổng truy cập:8,769,872


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:
Tel: (028) 6673.6666
Hà Nội : 0812.29.29.29
TP. HCM:0835.81.81.81

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.