Chọn sim đẹp theo đầu số di động


Danh sch mạng
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
DTH   0919.13.6886  VinaPhone  Sim Lộc Phát Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
34.000.000
DTH   0919.13.6886  VinaPhone  Sim Đảo - Gánh Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
34.000.000
DTH   0918.793.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 34.000.000
DTH   0919.136.886  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
34.000.000
DTH   0919.392.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 34.000.000
DTH   0918.793.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 34.000.000
DTH   0919.136.886  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9/10
34.000.000
DTH   0919.392.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 34.000.000
CBD   ‪0914860000  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 33.300.000
CBD   ‪0915070000  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 33.300.000
LSG   0919.175.999  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0916.76.0000  VinaPhone  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0916.337.888  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0916.773.888  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0918.961.999  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0918.965.888  VinaPhone  Sim Tam Hoa N&N Mệnh Mộc
Điểm 9/10
32.000.000
DTH   0918.967.888  VinaPhone  Sim Tam Hoa Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
32.000.000
DTH   0919.103.888  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0919.298.666  VinaPhone  Sim Tam Hoa Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
32.000.000
DTH   0919.798.666  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0919.976.888  VinaPhone  Sim Tam Hoa Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
32.000.000
DTH   0918.96.1999  VinaPhone  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0916.760.000  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0916.337.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0916.773.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0918.961.999  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0918.965.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Mộc
Điểm 9/10
32.000.000
DTH   0918.967.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
32.000.000
DTH   0919.103.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0919.298.666  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
32.000.000
DTH   0919.798.666  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0919.976.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
32.000.000
DTH   0916.760.000  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0916.337.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0916.773.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0918.961.999  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0918.965.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Mộc
Điểm 9/10
32.000.000
DTH   0918.967.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
32.000.000
DTH   0919.103.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0919.298.666  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
32.000.000
DTH   0919.798.666  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 32.000.000
DTH   0919.976.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
32.000.000
DTH   0916.745.999  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 31.000.000
DTH   0916.745.999  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 31.000.000
DTH   0916.745.999  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 31.000.000
DCM   09192939.00  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 31.000.000
DCM   09192939.11  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 31.000.000
DCM   09192939.09  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 31.000.000
DCM   09192939.22  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 31.000.000
CBD   ‪0915260000  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 30.600.000
CBD   ‪0918630000  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
30.600.000
KBL   0915.094.094  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 30.200.000
LSG   0947.444.111  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 30.000.000
QNT   0911.75.7779  VinaPhone  Sim Thần Tài Chưa phân loại 30.000.000
QNT   0911.75.77.79  VinaPhone  Sim Số Tiến Chưa phân loại 30.000.000
QNT   091175.777.9  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 30.000.000
SLD   09.1194.1194  VinaPhone  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 30.000.000
SLD   0948.86.8979  VinaPhone  Sim Thần Tài Chưa phân loại 30.000.000
SLD   0918.888.604  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 30.000.000
HNA   0913.027.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
30.000.000
SS05   09.1900.6660  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 29.900.000
CBD   ‪0916440000  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 29.200.000
DTH   0915.55.1234  VinaPhone  Sim Số Tiến Chưa phân loại 29.000.000
DTH   0915.551.234  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 29.000.000
DTH   0915.551.234  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 29.000.000
LSG   0943.49.1111  VinaPhone  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0915.293.888  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0916.756.888  VinaPhone  Sim Tam Hoa N&N Mệnh Thủy
Điểm 10/10
28.000.000
DTH   0917.216.888  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.331.999  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.381.888  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.571.888  VinaPhone  Sim Tam Hoa Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
28.000.000
DTH   0917.573.999  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.587.888  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.593.999  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.607.999  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.675.999  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.735.888  VinaPhone  Sim Tam Hoa Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
28.000.000
DTH   0919.290.888  VinaPhone  Sim Tam Hoa N&N Mệnh Mộc
Điểm 9/10
28.000.000
DTH   0919.291.666  VinaPhone  Sim Tam Hoa Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0916.35.6886  VinaPhone  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.84.6868  VinaPhone  Sim Lộc Phát Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.33.1999  VinaPhone  Sim Năm Sinh Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0919.29.08.88  VinaPhone  Sim Năm Sinh N&N Mệnh Mộc
Điểm 9/10
28.000.000
DTH   0917.84.6868  VinaPhone  Sim Lặp Kép Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0916.35.6886  VinaPhone  Sim Đảo - Gánh Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0915.293.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0916.356.886  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0916.756.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Thủy
Điểm 10/10
28.000.000
DTH   0917.216.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.331.999  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.381.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.571.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
28.000.000
DTH   0917.573.999  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.587.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.593.999  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.607.999  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.675.999  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 28.000.000
DTH   0917.735.888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
28.000.000
DTH   0917.846.868  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 28.000.000
Page :   Trang trước    1   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0812.29.29.29
TP.HCM
0835.81.81.81
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0977778389 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 12,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0982.850.850 | 18,5 tr

0962.830.830 | 15,1 tr

09 68888660 |6,8 tr

0949 55 88 59 | 1,2 tr

0888 088685 | 1,6 tr

091441 1618 | 1,2 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp 02/09
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0962.830.830  | 13.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp Mạng KIM
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0968 888 660 | 6,8 triệu
Sim hợp mệnh Thổ
Xem Phong Thủy10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0982.850.850  | 18.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 177,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
097777 8389  | 12,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 345689 | 4,5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 847.247 sim

Đang online: 12 khách

Hôm nay :1494 Lượt truy cập

Tổng truy cập:8,769,729


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:
Tel: (028) 6673.6666
Hà Nội : 0812.29.29.29
TP. HCM:0835.81.81.81

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.