Chọn sim đẹp theo đầu số di động


MobiFone
Mã sim Số thuê bao Nhà cung cấp Phân loại Phong thủy Giá bán
DTH   0905.888888  MobiFone  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
2.147.483.647
CBD   0855555555  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 2.147.483.647
CBD   ‪0355555555  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 2.147.483.647
CBD   ‪0838999999  Socodinh  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
2.147.483.647
CBD   ‪0905666666  MobiFone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 2.147.483.647
CBD   ‪0909399999  MobiFone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 2.147.483.647
CBD   ‪0913699999  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 2.147.483.647
CBD   ‪0966688888  Viettel  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
2.147.483.647
CBD   0888888880  Socodinh  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
2.147.483.647
DBD   0855.666.666  Socodinh  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
2.147.483.647
DBD   0832.666.666  Socodinh  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
2.147.483.647
DCM   0833.899999  Socodinh  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
2.147.483.647
CBD   ‪0823333333  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 2.075.800.000
CBD   ‪0812222222  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 2.075.800.000
CBD   0913599999  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 2.075.800.000
CBD   ‪0909999990  MobiFone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 1.614.200.000
QNT   0859.555555  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 1.600.000.000
DCM   0855.688888  Socodinh  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
1.555.000.000
CBD   ‪0903366666  MobiFone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 1.494.900.000
CBD   ‪0379666666  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 1.410.300.000
LSG   0937.456789  MobiFone  Sim Số Tiến N&N Mệnh Thủy
Điểm 10/10
1.400.000.000
SPG   0375.888888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
1.300.000.000
SPG   0375.888.888  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
1.300.000.000
DCM   0795.456789  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 1.234.000.000
CBD   ‪0366777777  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 1.152.700.000
CBD   0906889999  MobiFone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
1.096.200.000
CBD   ‪0345678999  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 1.074.400.000
DCM   0707.444444  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 999.000.000
TXN   028.222.88888  Socodinh  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
976.800.000
CBD   ‪0969696666  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 961.500.000
TST   0339.333.666  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 950.000.000
CBD   ‪‪0906689999  MobiFone  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
900.000.000
DBD   0961.69.69.69  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 900.000.000
DCM   084.988.9999  Socodinh  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
888.000.000
SS05   05.98.98.98.98  Socodinh  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Thủy
Điểm 9/10
880.000.000
CBD   0856399999  Socodinh  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
866.700.000
CBD   ‪0363688888  Socodinh  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Thủy
Điểm 10/10
848.000.000
CBD   ‪0989896666  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thổ
Điểm 9.5/10
840.000.000
CBD   0961000000  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 800.000.000
CBD   0789666888  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 800.000.000
CBD   ‪0386866666  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 798.700.000
CBD   ‪0819797979  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 760.000.000
CBD   ‪0796797979  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 760.000.000
CBD   ‪0933119999  MobiFone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 739.200.000
CBD   0326199999  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 666.700.000
CBD   0906369999  MobiFone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 660.000.000
DTH   08526.88888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 650.000.000
DBD   0977.97.97.97  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 650.000.000
NTL   091.73.66666  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 650.000.000
CBD   ‪0932669999  MobiFone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 642.000.000
LSG   09340.88888  MobiFone  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Kim
Điểm 9.5/10
625.000.000
CBD   ‪0818111111  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 624.000.000
CBD   ‪0912222999  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 624.000.000
LSG   0937.68.9999  MobiFone  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Hỏa
Điểm 10/10
600.000.000
DCM   0842.797979  Socodinh  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
600.000.000
DCM   0844797979  Socodinh  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
600.000.000
DCM   096.999.0000  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 600.000.000
CBD   ‪0395688888  Socodinh  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
572.000.000
CBD   ‪0931669999  MobiFone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 570.000.000
DCM   0702.444444  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 555.000.000
DCM   0703.444444  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 555.000.000
DCM   0763.444444  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 555.000.000
CBD   ‪0822255555  Socodinh  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 10/10
540.000.000
CBD   0378966666  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 532.000.000
LSG   0979.72.9999  Viettel  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 530.000.000
CBD   ‪0961009999  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 510.000.000
CBD   ‪0901228888  MobiFone  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
506.700.000
CBD   0988006666  Viettel  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thủy
Điểm 10/10
506.700.000
CBD   0338797979  Socodinh  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Mộc
Điểm 9/10
506.700.000
CBD   ‪0766797979  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 506.700.000
SPG   0963.58.58.58  Viettel  Sim Đẹp Taxi Chưa phân loại 500.000.000
SPG   0963.585.858  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 500.000.000
NTL   094.136.8888  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 500.000.000
TXN   028.222.66666  Socodinh  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Mộc
Điểm 9.5/10
495.000.000
CBD   ‪0345686868  Socodinh  Sim Số Đẹp N&N Mệnh Mộc
Điểm 9/10
490.700.000
SS05   0995393939  Beeline  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 489.000.000
CBD   ‪0919555999  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 466.700.000
CBD   ‪0989056789  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 452.000.000
DTH   0786.68.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Chưa phân loại 450.000.000
SNS   032.87.99999  Socodinh  Sim Số Đẹp Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
450.000.000
KTQ   0855.868888  Socodinh  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
450.000.000
DBD   0777.97.97.97  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 450.000.000
LSG   0938.12.9999  MobiFone  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Thổ
Điểm 10/10
445.000.000
DCM   0593.393939  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 444.000.000
CBD   ‪0335797979  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 440.000.000
TXN   028.2222.6666  Socodinh  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Thủy
Điểm 9/10
440.000.000
SLW   0788.68.9999  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
420.000.000
SLW   0788.68.9999  Socodinh  Phong Thuỷ Tốt Nam Mệnh Thủy
Điểm 9/10
420.000.000
SNS   0888.26.26.26  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 400.000.000
HNA   0966.62.62.62  Viettel  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 400.000.000
SNS   0911.26.26.26  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 400.000.000
SNS   0369.588888  Socodinh  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
400.000.000
SS05   09.969696.60  Beeline  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 399.000.000
CBD   ‪0356766666  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 398.700.000
QNT   0789.33.8888  Socodinh  Tứ Quý - VIP Nữ Mệnh Mộc
Điểm 9/10
390.000.000
DCM   038.7777.888  Socodinh  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Kim
Điểm 9/10
388.000.000
CBD   ‪0906056789  MobiFone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 386.700.000
TXN   028.222.77777  Socodinh  Sim Số Đẹp Nữ Mệnh Thổ
Điểm 9/10
385.000.000
CBD   ‪0947755555  VinaPhone  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 384.000.000
CBD   0825888999  Socodinh  Sim Số Đẹp Chưa phân loại 380.000.000
Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10    Trang tiếp   Trang cuối   
TIN TỨC NNG

MobiFone được cấp thêm thuê bao 10 số 0901xxxxxx, 0931xxxxxx
TTCN – Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, Bộ TT&TT đã đồng ý cấp thêm dải số 1 cho 2 đầu số 090 và 093 cho MobiFone. Như vậy, MobiFone sẽ có thêm 2 triệu số 10 số là 0901 và 0931. Chi tiết

Bài viết nhiều người đọc
Hỗ Trợ Trực Tuyến
HÀ NỘI
0812.29.29.29
TP.HCM
0835.81.81.81
Tư vấn Phong Thủy
0705.386.386
TÌM KIẾM nâng cao
 SIM PHONG THỦY CHỌN LỌC
---o0o----
Lộc phát tài vĩnh cửu
0977778389 
Vĩnh cửu
Lộc Phát Tài
Giá 12,8tr

............
GIẢM GIÁ TRONG NGÀY

0982.850.850 | 18,5 tr

0962.830.830 | 15,1 tr

09 68888660 |6,8 tr

0949 55 88 59 | 1,2 tr

0888 088685 | 1,6 tr

091441 1618 | 1,2 tr

---o0o----
CHỌN LỌC SIM HỢP TUỔI
Sim Phong Thủy giá Rẻ
đã được phân tích kỹ lưỡng
rất tốt cho người sử dụng.
Giá chỉ áp dụng cho dịp 02/09
----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
0962.830.830  | 13.100.000
Giá áp dụng đến hết 16h hôm nay
Sim hợp Mạng KIM
Xem Phong Thủy: 10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0968 888 660 | 6,8 triệu
Sim hợp mệnh Thổ
Xem Phong Thủy10/10

----o0o----
Sim Số Đẹp Viettel
0982.850.850  | 18.500.000 
Sim hợp Mạng Hỏa

----o0o----
Số Đẹp Gmobile
099.772.7777  | 177,7 triệu
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

Sim Số Đẹp Viettel
097777 8389  | 12,8tr 
Sim hợp Mạng Thủy

----o0o----

---------------
Sảnh rồng Mobi
0777 345689 | 4,5 triệu
Sim hợp Tuổi

-------------------
Quý khách muốn Sở hữu
Sim Số Đẹp hợp Mệnh?
hãy Nhắn tin theo cú pháp
Họ tên, ngày, tháng năm sinh (DL), giới tính
Gửi tới: 0705.386.386
----------
CÁC LOẠI SIM 10 SỐ ĐẸP
Sim Số Đẹp đuôi: 6688
Số Đẹp đuôi: 6868
Sim Số đuôi 1368
Số đẹp 6886
Sim đẹp đuôi 8668
Sim số đuôi 6668
Số Sim đuôi 8886
Sim số đẹp 8866
Sim Thần Tài 7979
Số Thần Tài 7799
THƯƠNG HIỆU DOANH NGHIỆP

Tổng số sim: 847.247 sim

Đang online: 14 khách

Hôm nay :1712 Lượt truy cập

Tổng truy cập:8,873,526


TRUNG TÂM SIM PHONG THỦY VIỆT NAM

Địa chỉ giao dịch
- 630/68 Đường Láng, Phường Láng Hạ, Hà Nội
- Chung cư Quân Đội (K26) 468 Phan Văn Trị , P.7, QGò Vấp, Tp.HCM
- Email: simhoptuoi@gmail.com
Điện thoại liên hệ:
Tel: (028) 6673.6666
Hà Nội : 0812.29.29.29
TP. HCM:0835.81.81.81

Kiến thức Phong Thủy trên website chỉ mang tính chất tham khảo. Khi áp dụng cần tuyệt đối tuân thủ theo hướng dẫn của Chuyên gia.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ hậu quả nào do tự ý áp dụng theo các thông tin trên một cách bừa bãi.